Baggeren vordert gestaag

Inmiddels wordt er al weer ruim een maand gebaggerd in onze haven en het werk vordert gestaag. Schep voor schep wordt er bagger uit de havensloot en de boxen opgediept. In een duwbakje wordt het slib net buiten de haven overgeschept in een grotere bak, waarna het afgevoerd wordt naar het baggerdepot op het Ketelmeer. Een schier eindeloze operatie, die echter toch gestaag vordert.

Het baggerwerk is in een aantal fases opgedeeld en inmiddels is fase 1 vrijwel afgerond. Op het kaartje hieronder is goed te zien waar fase 1 (geel) eindigt en fase 2 (blauw) begint.

En heel belangrijk: de boten die nog in het blauw gearceerde deel liggen dienen komend weekend (16 en 17 december) verplaatst te worden naar het gebied dat al op diepte is gebracht (het gele gedeelte). Havenmeester Jaap en havencommissaris Harro hebben de betrokkenen al zo veel mogelijk geïnformeerd en wij danken u voor de medewerking.

De baggeraars en de gemeente gaan er vooralsnog van uit dat fase 1 en 2 begin januari zijn afgerond. De derde (en laatste fase) betreft de gehele havenkom. Dat wordt nog een mooie uitdaging aangezien daar nog best een aantal (grotere) schepen liggen, die dus rond de jaarwisseling verplaatst dienen te worden. Ook de eigenaren van schepen aan het havendijkje dienen zich voor te bereiden op het verplaatsen van hun schip uiterlijk begin januari. Er dient namelijk aanvullend onderzoek gedaan te worden naar eventuele ‘oorlogsresten’ en dat gaat plaatsvinden op 15 januari.

Foto’s: Harro van Schoonhoven