Gevaarlijk vaarwater rond Vuurtoreneiland

Ons vaargebied rond de strekdam (voor kenners: de strontpijp) wordt nog verder ingeperkt, nu op 1 juli 2023 de eerste fase van de aanleg van IJburg-Buiteneiland van start gaat. Er wordt een flink stuk water afgesloten voor de pleziervaart en bij Vuurtoreneiland wordt de trechter waar beroepsvaart en pleziervaart (inclusief kano’s, surfers en roeiers) zich doorheen moet zien te persen nog smaller, drukker en gevaarlijker dan nu al het geval is. Ook iets verder in het Markermeer liggen onverlichte boeien, drijvende obstakels en zandoverslag-installaties. Het vaarwater wordt steeds onoverzichtelijker en we vrezen dat – met het zomerseizoen in aantocht – het wachten is op ongelukken.

Via de Centrale Dorpenraad kregen we de volgende tekst en flyer van de gemeente Amsterdam:

START AANLEG EERSTE FASE VAN BUITENEILAND

Met ingang van 1 juni 2023 start de aannemer met de eerste fase van de aanleg van Buiteneiland.
Buiteneiland wordt een uniek eiland met een groen en natuurlijk karakter. Er is ruimte voor sport, recreatie en cultuur met betekenis voor de hele stad. Het is het laatste eiland van IJburg. Buiteneiland wordt geleidelijk, duurzaam en circulair ontwikkeld. Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijgekomen grond uit (bouw)projecten in Amsterdam.
Buiteneiland wordt een uniek eiland met een groen en natuurlijk karakter. Er is ruimte voor sport, recreatie en cultuur met betekenis voor de hele stad. Het is het laatste eiland van IJburg. Buiteneiland wordt geleidelijk, duurzaam en circulair ontwikkeld. Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijgekomen grond uit (bouw)projecten in Amsterdam.
In deze eerste fase worden een ringdijk en de eerste voorzieningen gemaakt die het mogelijk maken om in de jaren daarna de vrij te komen grond te ontvangen.

Flyer gemeente buiteneiland

Maatregelen

Er is een aantal maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om de aannemer veilig te kunnen laten werken. In de flyer kunt u zien welke maatregelen dat zijn.

  • Boeien: het werkgebied van de aannemer is door RWS afgezet met gele boeien. Dat betekent dat de vaarzone tussen Strandeiland en de strekdam smaller wordt. Er blijft voldoende ruimte over om langs het werkgebied te varen. Grotere vaartuigen kunnen gebruik maken van de vaargeul.
  • Verboden: in het gebied dat is afgezet met de gele boeien is het verboden toegang. Er wordt onder andere zand opgespoten met een sproeiponton. zo’n ponton ligt met lange stalen kabels vast in de bodem. Die kabels zijn erg gevaarlijk. Als na de zomer het land net onder het water ligt en moeilijk is te zien, ontstaat er in dit werkgebied een gevaarlijke situatie wanneer de boeilijn wordt genegeerd.
  • U ziet op de flyer ook een dam. Die dam tussen Standeiland en Buiteneiland is nodig voor de werkzaamheden om ook zonder schip Buiteneiland te kunnen bereiken. Dit betekent wel dat u niet langer vlak langs de grens van Strandeiland kunt varen en surfen. In de toekomst komt er een brug in plaats van een dam.

Meer weten over IJburg-Buiteneiland? Lees dan de projectnota van de gemeente Amsterdam door op onderstaande knop te klikken: